Rajinikanth ( Actor , Politician ) - Sono bio
Saud of Saudi Arabia ( King of Saudi Arabia ) - Sono bio
Siddaramaiah ( Indian Politician ) - Sono bio
Pratap Chandra Sarangi ( Indian Politican ) - Sono bio
Adil Rashid ( England Cricketer ) - Sono bio
Ren Zhengfei ( Chinese Bussinessman ) - Sono bio
Jayant Yadav ( Indian Cricketer ) - Sono bio
Shardul Thakur ( Cricketer ) - Sono bio .
Sushmita Sen ( Indian Actress ) - Sono bio .
 Bhumika Arora  ( Indian Actress ) - Sono bio
Keemo Paul ( Cricketer ) - Sono bio
Satyajit Jeena ( Singer ) - Sono bio .